Beleggingsrecht en Spaarrekening Eigen Woning

Beleggingsrecht en Spaarrekening Eigen Woning

Twee van de minder bekende hypotheekvormen zijn Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) en Spaarrekening Eigen Woning (SEW). Deze hebben als doel een bedrag te sparen waarmee u uw eigenwoningschuld af kunt lossen. Dit bedrag wordt ook wel de kapitaalsuitkering genoemd.

Het rente- of beleggingsvoordeel begrepen in de uitkeringen uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW) tezamen is onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan 34.900 euro (bij 15 t/m 19 jaar premiebetaling) of 154.000 euro (bij 20 jaar of meer premiebetaling). De totale vrijstelling kan nooit meer bedragen dan 154.000 euro per belastingplichtige gedurende zijn leven.

Overige kenmerken van BEW en SEW:

Hiernaast zijn er nog enkele kenmerken van BEW en SEW. Deze kenmerken sommen we punt voor punt op:

  • Tenminste 15 jaar premie storten
  • Slechts eenmaal deblokkeren ter aflossing van de eigenwoningschuld
  • De hoogste inleg (per jaar) is maximaal 10 maal de laagste inleg (per jaar)
  • Inkomsten (rente en / of beleggingsrendement) van de rekening worden op de rekening bijgeboekt
  • De kredietinstelling moet het bankbedrijf uitoefenen
  • Als de rekening niet meer aan deze voorwaarden voldoet, is de rekening gedeblokkeerd (er dient dan belasting betaald te worden)
  • Bij echtscheiding of beëindiging van een samenlevingsovereenkomst mag het vermogen worden verdeeld (als de rekening later weer aan de voorwaarden voldoet, kan deze opnieuw worden ingezet als BEW / SEW)
  • Gedeeltelijke deblokkering is gelijk aan gehele deblokkering
  • De blokkering loopt maximaal 30 jaar
  • Bij overlijden wordt de rekening geacht te zijn gedeblokkeerd vlak voor het overlijden

Welke datum geldt als ingangsdatum?

Bij het overhevelen van een spaarvermogen van Box 3 naar Box 1 in verband met het kopen van een woning en het afsluiten van een hypotheek geldt voor de BEW en de SEW de omzettingsdatum als ingangsdatum. Voor de KEW is dit niet het geval en geldt de oorspronkelijke ingangsdatum van de spaarpolis. Dit is relevant voor de minimaal 15- of 20-jarige spaartermijn i.v.m. de onbelaste uitkering ter aflossing van de hypotheek. Voor de BEW en de SEW geldt dat het overgehevelde bedrag wordt gezien als de eerste storting, waarbij rekening moet worden gehouden met de bandbreedte van 1:10. Over het opgebouwde vermogen van de BEW, de SEW en de KEW zal bij overlijden successierecht moeten worden betaald.